6.SINIF TÜRKÇE 2020-2021

6.SINIF

6.SINIF TÜRKÇE 2020-2021

6.SINIF TÜRKÇE 2020-2021

6.SINIF TÜRKÇE 2020-2021 (6.SINIF - TÜRKÇE) kitabı ile ilgili varsa videolarına, linklerine ulaşabilirsiniz...

6.SINIF - TÜRKÇE

İndirme Seçenekleri


TEST - 1 Sözel Mantık ve Muhakeme [ Sayfa 9 ]

TEST - 2 Sözel Mantık ve Muhakeme [ Sayfa 11 ]

TEST - 3 Tablo, Grafik ve Görsel Okuma [ Sayfa 15 ]

TEST - 4 Tablo, Grafik ve Görsel Okuma [ Sayfa 17 ]

TEST - 5 Tablo, Grafik ve Görsel Okuma [ Sayfa 19 ]

TEST - 6 Sözcükte ve Söz Gruplarında Anlam [ Sayfa 23 ]

TEST - 7 Sözcükte ve Söz Gruplarında Anlam [ Sayfa 25 ]

TEST - 8 Gerçek ve Mecaz Anlamlı Sözcükler [ Sayfa 29 ]

TEST - 9 Eş Anlamlı (Anlamdaş) Sözcükler [ Sayfa 33 ]

TEST - 10 Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler [ Sayfa 37 ]

TEST - 11 Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler [ Sayfa 41 ]

TEST - 12 Terim Anlamlı Sözcükler [ Sayfa 45 ]

TEST - 13 Somut ve Soyut Anlamlı Sözcükler [ Sayfa 49 ]

TEST - 14 Deyim [ Sayfa 53 ]

TEST - 15 Bölüm Değerlendirme (Sözcükte Anlam) [ Sayfa 55 ]

TEST - 16 Neden-Sonuç Cümlesi, Amaç-Sonuç Cümlesi [ Sayfa 59 ]

TEST - 17 Öznel ve Nesnel Anlatımlı Cümleler [ Sayfa 63 ]

TEST - 18 Kavramlar [ Sayfa 67 ]

TEST - 19 Cümle Yorumlama [ Sayfa 71 ]

TEST - 20 Cümlede Duygular [ Sayfa 75 ]

TEST - 21 Cümle Tamamlama - Cümle Oluşturma [ Sayfa 79 ]

TEST - 22 Türkçenin Kurallarına Uygun Olmayan Cümleler [ Sayfa 83 ]

TEST - 23 Atasözü - Özdeyiş [ Sayfa 87 ]

TEST - 24 Bölüm Değerlendirme (Cümlede Anlam) [ Sayfa 89 ]

TEST - 25 Konu-Başlık [ Sayfa 93 ]

TEST - 26 Ana Düşünce (Ana Fikir) [ Sayfa 97 ]

TEST - 27 Yardımcı Düşünce (Yardımcı Fikir) [ Sayfa 101 ]

TEST - 28 Hikâyenin Unsurları-5N 1K Hikâyede Anlatıcı [ Sayfa 105 ]

TEST - 29 Duyular - Duygular - Karakter [ Sayfa 109 ]

TEST - 30 Paragraf Oluşturma Paragraf Tamamlama [ Sayfa 113 ]

TEST - 31 Bölüm Değerlendirme (Paragrafta Anlam) [ Sayfa 115 ]

TEST - 32 Kök - Ek - Gövde [ Sayfa 119 ]

TEST - 33 İsim Çekim Ekleri [ Sayfa 123 ]

TEST - 34 Yapım Ekleri [ Sayfa 127 ]

TEST - 35 Sözcük Yapısı [ Sayfa 131 ]

TEST - 36 Bölüm Değerlendirme (Biçim Bilgisi) [ Sayfa 133 ]

TEST - 37 Varlıklara Verilişlerine Göre İsimler/ Varlıkların Oluşlarına Göre İsimler [ Sayfa 137 ]

TEST - 38 İsim (Ad) [ Sayfa 141 ]

TEST - 39 İsim (Ad) [ Sayfa 143 ]

TEST - 40 Şahıs Zamiri - İşaret Zamiri [ Sayfa 147 ]

TEST - 41 Belgisiz Zamir - Soru Zamiri [ Sayfa 151]

TEST - 42 İyelik Zamiri - İlgi Zamiri [ Sayfa 155 ]

TEST - 43 Bölüm Değerlendirme (Zamir (Adıl)) [ Sayfa 157 ]

TEST - 44 Niteleme Sıfatları [ Sayfa 161 ]

TEST - 45 Belirtme Sıfatları [ Sayfa 165 ]

TEST - 46 Sıfatlarda Pekiştirme - Sıfatlarda Küçülme [ Sayfa 169 ]

TEST - 47 Bölüm Değerlendirme (Sıfat (Ön Ad)) [ Sayfa 171 ]

TEST - 48 İsim (Ad) Tamlaması [ Sayfa 175 ]

TEST - 49 Sıfat Tamlaması [ Sayfa 179 ]

TEST - 50 Bölüm Değerlendirme (Tamlamalar) [ Sayfa 181 ]

TEST - 51 Edat (İlgeç) [ Sayfa 185 ]

TEST - 52 Bağlaç [ Sayfa 189 ]

TEST - 53 Ünlem [ Sayfa 193 ]

TEST - 54 Bölüm Değerlendirme (Edat-Bağlaç-Ünlem) [ Sayfa 195 ]

TEST - 55 Büyük Harflerin Yazımı [ Sayfa 199 ]

TEST - 56 Sayıların Yazımı - de, m, ki'nin Yazımı [ Sayfa 203 ]

TEST - 57 Bölüm Değerlendirme (Yazım Kuralları) [ Sayfa 205 ]

TEST - 58 Nokta-Virgül-Noktalı Virgül [ Sayfa 209 ]

TEST - 59 Soru İşareti - Ünlem İşareti - Kesme İşareti - Tırnak İşareti [ Sayfa 213 ]

TEST - 60 Kısa Çizgi - Eğik Çizgi - Uzun Çizgi [ Sayfa 217 ]

TEST - 61 İki Nokta - Üç Nokta - Yay Ayraç Köşeli Ayraç [ Sayfa 221 ]

TEST - 62 Bölüm Değerlendirme (Noktalama İşaretleri) [ Sayfa 223 ]

TEST - 63 Hikâye Edici Metinler [ Sayfa 227 ]

TEST - 64 Bilgilendirici Metinler [ Sayfa 231 ]

TEST - 65 Söz Sanatları - Şiir Bilgisi [ Sayfa 235 ]

TEST - 66 Bölüm Değerlendirme (Metin Türleri ve Söz Sanatları) [ Sayfa 237 ]

İndirme ve Kitaba Ait Diğer Seçenekler